Testa din hund!

På björn, älg och vildsvin

Hur reagerar din hund?

Nu har du möjligheter att testa din hund på radiobjörn, vildsvin samt älg
som har dofter som kommer från riktiga djur.

Ring +46 (0) 76-845 53 36 för mer information eller se vårt program för 2021  Klicka här!

Björn
Nu har du möjligheter att testa din hund på permobjörn med dofter som kommer från riktiga djur.

Älg
Nu har du möjligheter att testa din hund på permoälg med dofter som kommer från riktiga djur.

Vildsvin
Nu har du möjligheter att testa din hund på permovildsvin med dofter som kommer från riktiga djur.


Program 2021

Programmet för 2021 uppdateras löpande.

 Klicka här för att boka din plats!

 

"Populära björntestar av hund" 

 ww.svt.se

Sten-Åke Rönnqvist

Jag hjälper dig få reda på mycket om din hund:

• Hur din hund reagerar vid ett möte med björn, vildsvin, älg!
• Hur jobbar den med viltet!
• Hur låter skallet vid kontakt med olika vilt! (Vid björnkontakt brukar det komma till en morrning före skallet)!
• Hur reagerar hunden vid en motattack!
• Hur kommer hunden vid en inkallning!

Listan kan bli lång med vad som går att testa.

Välkommen!

Boka en plats!