Testa din hund!

På björn, älg och vildsvin

Hur reagerar din hund?

Nu har du möjligheter att testa din hund på radiostyrd björn, vildsvin samt älg
som har dofter som kommer från riktiga djur.

Ring +46 (0) 76-845 53 36 för mer information eller se vårt  

 program för 2024  Klicka här!

Björn
Nu har du möjligheter att testa din hund på radiostyrd björn med dofter som kommer från riktiga djur.

Älg
Nu har du möjligheter att testa din hund på radiostyrd älg med dofter som kommer från riktiga djur.

Vildsvin
Nu har du möjligheter att testa din hund på radiostyrt vildsvin med dofter som kommer från riktiga djur.

"Populära björntestar av hund" 

 ww.svt.se

Sten-Åke Rönnqvist

Jag hjälper dig få reda på mycket om din hund:

• Hur din hund reagerar vid ett möte med björn, vildsvin, älg!
• Hur jobbar den med viltet!
• Hur låter skallet vid kontakt med olika vilt! (Vid björnkontakt brukar det komma till en morrning före skallet)!
• Hur reagerar hunden vid en motattack!
• Hur kommer hunden vid en inkallning!

Listan kan bli lång med vad som går att testa.

Välkommen!

Boka en plats!

© 2020 Hundtest.com - Sten-Åke Rönnqvist. Alla rättigheter reserverade.
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!